Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 14/5/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/05/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 14/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-5 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8543

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 14-5-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.
2. Εξέταση αιτήματος Ηρακλή Νικολακόπουλου.
3. Εξέταση αιτήματος Ελένης Καζανά.
4. Εξέταση αιτημάτων της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ » και της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
5. Κατάργηση δίκης σε συνέχεια της Α4/2019 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης