Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 10/6/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
10/06/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 10/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 6-6-2019
Αριθ. Πρωτ.: 35

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ Ευαγγελόπουλου Χαράλαμπου του Παναγιώτη σε ανώνυμη οδό (4η κάθετη) Αγίας Σοφίας στη Ναύπακτο.
2. Έκφραση γνώμης για δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ήρας.
3. Έκφραση γνώμης για οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με πινακίδα Ρ71 επί της οδού Εθνικής Συμφιλίωσης 20, έμπροσθεν του σχολείου ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου.
4. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του κ. Ζαβέρδα Ταξιάρχη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιλ. Τζαβέλλα 69 & Καρακουλάκη 2 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Ονομασία οδού στην παραλία Παλαιοπαναγιάς.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος