Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 11/6/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634360143-160 FAX: 2634360121 ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/06/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 11/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-6-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10359

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11-6-2019, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της κατά πλάσμα χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. Ανδρίτσου Ιωάννη του Παναγιώτη και βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας 11 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας, λόγω αρνητικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.
2. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ Ευαγγελόπουλου Χαράλαμπου του Παναγιώτη σε ανώνυμη οδό (4η κάθετη) Αγίας Σοφίας στη Ναύπακτο.
3. Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ήρας.
4. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με πινακίδα Ρ71 επί της οδού Εθνικής Συμφιλίωσης 20, έμπροσθεν του σχολείου ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος