Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 18/6/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
18/06/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 18/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-6-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10572

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 18-6-2019, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Ανάκληση της κατά πλάσμα χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. Ανδρίτσου Ιωάννη του Παναγιώτη και βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας 11 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας, λόγω αρνητικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος