Πρόσκληση για αναθέση της προμήθειας λιπαντικών

Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση για αναθέση της προμήθειας λιπαντικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
Τηλ.2634038290
FAX: 2364021933

Ναύπακτος 26/06/2019
Αριθµός πρωτοκόλλου 11413/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια λιπαντικών, σύμφωνα με την Αριθμ. 21/2019 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την 02/07/2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Δείτε την μελέτη.

Ο Αντιδήμαρχος

Νίκος Κωστογιάννης

Κατηγορία: 
Προκήρυξη