Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 1/7/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
01/07/2019 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 1/7/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,  Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 27-6-2019
Αριθ. Πρωτ.: 39

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 1-7-2019 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (πρόχειρου γεύματος)», ιδιοκτησίας του κ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας αριθ.11 στην Ναύπακτο – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ισόγειο & ημιόροφος)» εντός του τουριστικού καταλύματος με τίτλο “AMARYLLIS”, ιδιοκτησίας της «DELTAMARILIS SERVICE LIMITED», που βρίσκεται στην οδό Ι. Καναβού αριθ.3 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Αίτημα της κ.Κάντζου Αγγελικής για παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση δράσης «Παιχνιδοϊστορίες στη Δυτική Πύλη».

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος