Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 3/7/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
03/07/2019 - 19:16
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 3/7/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-6-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11548

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Μολυκρείου
5. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου
6. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Γαλατά

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 3-7-2019 και ώρα 19:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ. Ε. Χ. του Παναγιώτη σε ανώνυμη οδό (4η κάθετη) Αγίας Σοφίας στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με πινακίδα Ρ71 επί της οδού Εθνικής Συμφιλίωσης 20, έμπροσθεν του σχολείου ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ήρας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου εμβαδού 9.642,12 τ.μ. στη θέση «Πούντος» στην εταιρία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ώστε να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις»- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Επιλογή στάθμης επιτελεστικότητας κτιρίων ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές έντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Δήμου Ναυπακτίας ΤΗΣ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου ΠΥΛΛΗΝΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ. Σίμου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου εντός του Β.Κ.283». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Απόφαση συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ ΜΗΛΙΑ ΠΟΚΙΣΤΑ ΔΟΡΒΙΤΣΑ ΣΤΡΑΝΩΜΑ ΦΑΜΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑ» προϋπολογισμού σύμβασης 45.853,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) €. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Αίτημα του τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Ναυπάκτου για παραχώρηση χώρου για πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του τουριστικού καταλύματος με τίτλο “AMARYLLIS”, που βρίσκεται στην οδό Ι. Καναβού αριθ. 3 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (εισηγητής κ. Φράγκος)
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
17. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2019. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
18. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
19. Επαναδημοπράτηση έκτασης 93,55 στρεμμάτων στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ ΣΑΛΤΣΙΝΑ” της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
20. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
21. Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού ποσού 20.000.000,00€ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» – αρ.πρ.42256/03-06-2019 – πρόσκληση Χ του Υπουργείο Εσωτερικών. (εισηγητής κ. Κονίδας)
22. Μετατόπιση κάδων απορριμμάτων από την πλατεία Λιμένος. (εισηγητής κ. Κονίδας)
23. Τροποποίησης άρθρου 19 του κανονισμού καθαριότητας. (εισηγητής κ. Κονίδας)
24. Παραχώρηση Λιμενικού φυλακίου Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Κονίδας)
25. Τοποθέτηση φωτιστικών στις ΤΚ Γαλατά & Βασιλικής. (εισηγητής κ. Κονίδας)
26. Τοποθέτηση τριών στύλων με αντίστοιχα φωτιστικά στην ΤΚ Βομβοκούς. (εισηγητής κ. Κονίδας)
27. Έγκριση πραγματοποίησης της συνδιοργάνωσης ΕΟΠΕ με το Δήμο Ναυπακτίας, Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών – Γυναικών στις 13, 14 & 15 Ιουλίου 2019, στην παραλία Αντιρρίου – Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Συνδιοργάνωσης μεταξύ του φορέα Δήμου Ναυπακτίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης «TOYΡΝΟΥΑ MASTERS του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Ανδρών – Γυναικών 2019 στην παραλία Αντιρρίου της Τ.Κ Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας – Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραφής του Συμφωνητικού Συνεργασίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
28. Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2019-2020 (αρ.πρωτ.:6451/7-6-2019, ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η), της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
29. Τροποποίηση της 156/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης ετήσιας συνάντησης Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
30. Έκτακτη επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για τις ανάγκες των σχολείων που στεγάζουν το ΚΔΑΠ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
31. Ορισμός ειδικής επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
32. Ορισμός ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
33. Λειτουργία τμήματος βρεφών στον 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
34. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σμπούκη Αγγελική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.