Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 12/8/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/08/2019 - 20:30
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 12/8/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 8-8-2019
Αριθ. Πρωτ.: 49

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 12-8-2019 και ώρα 20:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.11725/1-7-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή Σκά του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.13897/5-8-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων.
3. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.13898/5-8-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος