Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 30/8/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 Τηλ:2634360

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/08/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 30/8/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-8-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14808

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30-8-2019, και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» επωνυμίας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. που φέρει τον διακριτικό τίτλο «e-base» και βρίσκεται επί της οδού Νότη Μπότσαρη & Κανναβού 22 στη Ναύπακτο & σφράγιση αυτού λόγω πολεοδομικών παραβάσεων και μεταβολής των αρχικών όρων χορήγησης της αρχικής άδειας.
2. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας του κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ρίζας – Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπ’αριθμ.11725/1-7-2019 για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή Σκά του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπ’αριθμ.13897/5-8-2019 για οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων.
5. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπ’αριθμ.13898/5-8-2019 για οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων.
6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2000KW», ιδιοκτησίας της εταιρείας με δ.τ. «HYDRODIT GREEK POWER A.E.», στο ρέμα «Μέγα Ρέμα», Δ.Ε Αποδοτίας, Δ.Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος