Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 17/9/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
17/09/2019 - 18:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 17/9/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-9-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16087

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Κοινότητας
Αμπελακιώτισσας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 17-9-2019 και ώρα 18:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 με τα με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές του δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 14-7-2019 στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου». (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
2. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ. Ε. Χ. του Παναγιώτη σε ανώνυμη οδό (4η κάθετη) Αγίας Σοφίας στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
3. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με πινακίδα Ρ71 επί της οδού Εθνικής Συμφιλίωσης 20, έμπροσθεν του σχολείου ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
4. Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ήρας. (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Α’ Φάσης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τ. Δήμου Ναυπάκτου», και την έγκριση των κατευθύνσεων για την σύνταξη της Β’ Φάσης της μελέτης με βάση το έντονα παρεμβατικό – ριζοσπαστικό σενάριο ΙΙΙ. (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 159/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Σίμου Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015» ( εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Χάλκειας» (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
9. Πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Κ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
10. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
11. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση του έργου «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
12. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση του έργου «Έρευνα για την ασφαλή ανάπτυξη της Τ.Κ. Περίστας του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών – καταστροφών για το έτος 2016 στις Δ.Ε. Αποδοτίας, Πυλήνης και Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας» (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου» (εισηγητής κ. Χοχτούλας).
15. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πλατάνου (πλην Αχλαδοκάστρου, Περίστας, Αγ. Δημητρίου και Αράχωβας)» ( εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
16. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας ΤΚ Κάτω Χώρας & ΤΚ Κρυονερίων» (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Συντήρηση Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου και προαυλίων χώρων σχολείων». ( εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
18. Αντικατάσταση αιρετού μέλους του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία». ( εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
19. Αντικατάσταση αιρετού μέλους του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία». ( εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
20. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου» . (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
21. Παράταση της άδειας τομής οδοστρώματος για εργασίες εγκατάστασης καλωδίων υψηλής τάσης 400kv (εισηγητής κ. Χοχτούλας ).
22. Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης ).
23. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
24. Καθορισμός τελών χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2019 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
25. Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου λογαριασμών για την ηλεκτρονική καταχώρηση και πληρωμή έργων μέσω του συστήματος ePDE της Τράπεζας της Ελλάδος. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου ).
26. Έκδοση χρεωστικής κάρτας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου ).
27. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το υπόλοιπο του έτους 2019 και συγκεκριμένα από 01/09 έως 31/12/2019. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου ).
28. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης για μίσθωση ακινήτων από το Δήμο για το έτος 2019 και συγκεκριμένα από 01/09 έως 31/12/2019. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
29. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμισθώσεων με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Ναυπακτίας έτους 2019 και συγκεκριμένα από 01/09 έως 31/12/2019. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
30. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019 και συγκεκριμένα από 01/09 έως 31/12/2019. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
31. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06) (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
32. Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της κοινότητας Αμπελακιώτισσας κ. Δούρο Ιωάννη του Πολυκάρπου για το υπόλοιπο του έτους 2019 και συγκεκριμένα από 01/09 έως 31/12/2019. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
33. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών της 14-7-2019-συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. 297/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης ).
34. Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού ποσού 20.000.000,00€ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» – αρ.πρ.42256/03-06-2019 – πρόσκληση Χ του Υπουργείο Εσωτερικών (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
35. Τοποθέτηση δύο στύλων με αντίστοιχα φωτιστικά στην ΔΕ Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
36. Τοποθέτηση φωτιστικών στην ΤΚ Μακύνειας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
37. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Σκάλας (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
38. Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων για την 448η επέτειο από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
39. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 276/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2019-2020 (αρ. πρωτ.: 6451/7-6-2019, ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η), της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
40. Αποδοχή – Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2019 ποσό «68.700,00 €» αποκλειστικά γα δράσεις επισκευής – συντήρησης σχολικών κτηρίων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
41. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2019–2020 – Ορισμός επιτροπής επιλογής του προσωπικού – Ψήφιση καταβολής αντιτίμου υπό μορφή διδάκτρων από τους αθλούμενους. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
42. Ορισμός μελών συντονιστικής επιτροπής λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
43. Οριστική διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
44. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΝ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
45. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΝ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
46. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
47. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση και στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER, της «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α» και του αναπληρωτή του. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Σιμάκης Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.