Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/9/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/09/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-9-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16755

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2020.
2. Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2020.
3. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2020.
4. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2020.
5. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020.
6. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020.
7. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2020.
8. Καθορισμός τέλους εκκένωσης βόθρων κατοικιών έτους 2020.
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος