Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 30/9/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/09/2019 - 18:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 30/9/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-9-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16906

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο κοινότητας Λιμνίτσας
5. κ. Πρόεδρο κοινότητας Τερψιθέας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 30-9-2019 και ώρα 18:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 με τα με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ Παυλόπουλου Προκόπη σε επίτιμο δημότη Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ με τους αναπληρωτές τους (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας τους. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4. Εκλογή τεσσάρων αντιπροσώπων του Δήμου ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας με τους αναπληρωτές τους. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ της 4ης Γ. Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας (από ΔΕ Χάλκειας) μετά του αναπληρωτή του. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
6. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 448ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
8. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
9. Παροχή υπηρεσιών (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
10. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
11. Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
12. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
13. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
14. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
15. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
16. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
17. Καθορισμός τέλους εκκένωσης βόθρων κατοικιών έτους 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
18. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2020. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
19. Εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών να ορίζει τους υπεύθυνους λογαριασμών Διαχείρισης Διαθεσίμων με πρόθεμα (26) της Τράπεζας της Ελλάδος. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
20. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2019. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
21. Οριστική έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που αφορά στον καθορισμό της χρήσης και των όρων δόμησης σε γήπεδο ιδιοκτησίας φιλανθρωπικού σωματείου «ΑΛΚΥΟΝΗ» στην θέση “Αη-Λιάδες” Δ.Ε. Ναυπάκτου, για την επέκταση της υπάρχουσας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και την ανέγερση Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στη θέση “Αη-Λιάδες” Δ.Ε. Ναυπάκτου. ( εισηγητής κ. Χοχτούλας )
22. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2000KW», ιδιοκτησίας της εταιρείας με δ.τ. «HYDRODIT GREEK POWER A.E.», στο ρέμα «Μέγα Ρέμα», Δ.Ε Αποδοτίας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας. ( εισηγητής κ. Χοχτούλας )
23. Ορισμός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.2734/1999. (εισηγητής κ. Παπαιωαννίδης )
24. Αποδοχή πρωτοκόλλου-καταστατικού συνεργασίας για την συγκρότηση δικτύου με την επωνυμία «Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Ναυπάκτου». ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς )
25. Οριστική διακοπή της φιλοξενίας παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς )

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Σιμάκης Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.