Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 15/10/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/10/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 15/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11 -10 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 18421

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 15-10-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών .
2. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους προέδρους των Τ.Κ. Γάβρου, Τ.Κ. Ανθοφύτου Δ.Ε. Πυλήνης & Τ.Κ. Αντιρρίου
3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος