Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 29/10/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/10/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 29/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25 -10 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19438

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Γαβρολίμνης της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας προκειμένου να λειτουργήσει ως αναψυκτήριο-ψησταριά.
3. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης.
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2019.
5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου για τον μήνα Μάιο 2019.
6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου για τον μήνα Ιούνιο 2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος