Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 1/11/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
01/11/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 1/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 25-10-2019
Αριθ. Πρωτ.: 81

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 1-11-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για ετήσια συνέλευση κατοίκων κοινότητας Ναυπάκτου.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.426/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ.232/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής χρημ/σης ποσού 713.100,00€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ, για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & διάθεση του ποσού αυτού για την υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων»
3. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αρ.πρωτ.13897/5-8-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί «Οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων Amaryllis, Pepos Guesthouse και το Αρχοντικό της Πέπως στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα.
4. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.13898/5-8-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί «Οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων Plaza και Naf’s.
5. Έκφραση γνώμης επί της από 9-10-2019 εισήγησης Τμήματος αδειοδοτήσεων περί «Κατάργηση θέσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ναυπάκτου κέντρο πόλεως –έμπροσθεν βιβλιοθήκης»
6. Έκφραση γνώμης επί της υπ’αριθμ.18697/15-10-2019 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί «Αποξήλωση επικίνδυνων κατασκευών»
7. Διατύπωση πρότασης για την ανάπλαση της πλατείας Τζαβελαίων και πλατείας Οξύλου.
8. Διατύπωση πρότασης για την Ανάδειξη κτηρίου Ναυπακτίας – συντήρηση εξωτερικών χώρων – φωτισμός
9. Διατύπωση προτάσεων για αποκατάσταση ασφαλτικών – εσωτερική οδοποιία σε διάφορα σημεία της πόλης.
10. Διατύπωση προτάσεων για καθαρισμό και συντήρηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.
11. Διατύπωση προτάσεων για καθαρισμό σε διάφορα σημεία της πόλης.
12. Διατύπωση προτάσεων για έλλειψη φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης.
13. Διατύπωση προτάσεων για επισκευή και συντήρηση στα παγκάκια της πόλης.
14. Διατύπωση προτάσεων για αντικατάσταση ξερών δέντρων – δενδροφύτευση σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη.
15. Διατύπωση πρότασης για ορισμό υπάλληλου για τον καθαρισμό-πότισμα φυτών στις πλατείες τις πόλης, και του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου.
16. Διατύπωση πρότασης για ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικού χώρου του κάστρου καθώς και διάθεση φύλακα και ξεναγού.
17. Έκφραση γνώμης για κατάργηση τηλεφωνικών θαλάμων Ο.Τ.Ε.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη