Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 4/11/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/10/2019 - 17:30
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 4/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-10-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19760

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 4-11-2019 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 με τα με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί αιτήματος του 1/3 των δημοτικών συμβούλων για ανάκληση της 426/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.232/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής χρημ/σης ποσού 713.100,00 € από επιχορήγηση ΥΠΕΣ, για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & διάθεση του ποσού αυτού για την υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων». (εισηγητής κ. Λουκόπουλος)
2. Εκλογή τριών αντιπροσώπων του Δήμου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. (εισηγητής κ Δήμαρχος)
3. Οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων Amaryllis, Pepos Guesthouse και το Αρχοντικό της Πέπως στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
4. Οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων Plaza και Naf’s. (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Συντήρηση – βελτίωση μονοπατιού από θέση «Ραχούλα» έως το γεφύρι «Κότσαλου» της Δορβιτσάς στην Τοπική Κοινότητα Δορβιτσάς Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
6. Αντικατάσταση αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας & του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση της Β΄ φάσης του έργου «Αναγνώριση, Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Προτάσεις για την Προστασία και Ανάδειξη του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Χοχτούλας)
7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
8. Έγκριση καταβολής ποσού 7.476,00€ το οποίο αντιστοιχεί στο Δήμο Ναυπακτίας, ως μετόχου της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. – ΟΤΑ, η οποία τελεί υπό λύση και εκκαθάριση» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για το βυτιοφόρο υπηρεσίας Περιβάλλοντος). (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «άθληση για όλους» περιόδου 2019-2020». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
11. Κατάργηση θέσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ναυπάκτου κέντρο πόλεως –έμπροσθεν βιβλιοθήκης. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
12. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
13. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
14. Συμπλήρωση της 431/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Ορισμός Προέδρου και δύο (2) μελών των παραγωγικών τάξεων του Δήμου Ναυπακτίας στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας διετίας 2019-2021» με τον ορισμό αναπληρωτή του προέδρου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
15. Οριστική διακοπή της φιλοξενίας παιδιού από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.