Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 21/11/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/11/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 21/11/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 15-11-2019
Αριθ. Πρωτ.: 98

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την ΤΕΤΑΡΤΗ  20-11-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός αναπληρωματικών μελών για τις επιτροπές α. Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ναυπακτίας και β. Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας.
2. Διατύπωση πρότασης για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
3. Έκφραση γνώμης για εφαρμογή κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.
4. Έκφραση γνώμης σύσταση επιτροπής με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων σημείων στην πόλη για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών.
5. Διατύπωση πρότασης για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ Φωκίδος.
6. Διατύπωση πρότασης για τις τσιμεντένιες μπάλες.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη