Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 9/12/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
09/12/2019 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 9/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 5-12-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22332

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 9-12-2019, και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «αστική ανάπλαση εντός του ιστορικού κέντρου της πόλεως της Ναυπάκτου».
2. Εισήγηση για απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Φρουρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παπαιωαννίδης Ιωάννης