Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 31/12/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/12/2019 - 09:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 31/12/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27-12-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23788

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 31-12-2019 και ώρα 09:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού 2020 της ΚΕΔΝ.
2. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΝ οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση του από 27-12-2019 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος