Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 24/1/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
24/01/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 24/1/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-1-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1156

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 24-1-2020, και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία του Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας
2. Εισήγηση περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon σχετικά έγραφα