Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 4/2/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
04/02/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 4/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-1-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2058

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 4-2-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου-γεωτεμαχίου.
2. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ –Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ & ΠΥΛΗΝΗΣ».
3. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος