Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/2/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
11/02/2020 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 11/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 7-2-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2591

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 11-2-2020 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Τ.Ν.Ε. υποέργου ‘Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου’’ και χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου.
2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «Μουσικοί ρυθμοί με την Cubaneros Band’.
3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για προμήθεια καρτών-προσκλήσεων και αφισών καθώς και ηχητικής κάλυψης, για τις ανάγκες εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος