Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 14/2/2020

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/02/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 14/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-2-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2699

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 14-2-2020, και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2020.
2. Εισήγηση για οριοθέτηση χώρου θέσης επιβίβασης και αποβίβασης πελατών ξενοδοχείων.
3. Εισήγηση για έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης