Οικονομικοί Πίνακες Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2018

Οικονομικοί Πίνακες Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2018

Οικονομικοί Πίνακες Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2018

Κατεβάστε την συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων – εξόδων για το έτος 2018 εδώ.

Κατεβάστε τους πίνακες εσόδων – δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 εδώ.

Κατεβάστε τον ισολογισμό της 31/12/2018 Δήμου Ναυπακτίας εδώ.