Ανακοίνωση για τις περιοδικές αποκλαδώσεις των δέντρων που εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων

Ανακοίνωση για τις περιοδικές αποκλαδώσεις των δέντρων που εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων

Ανακοίνωση για τις περιοδικές αποκλαδώσεις των δέντρων που εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ναύπακτος, 14-11-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 271/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί «Τροποποίησης του άρθρου 19 του κανονισμού καθαριότητας» ¨οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων και αγρών οφείλουν να προβαίνουν σε περιοδική αποκλάδωση των δέντρων που εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει με κοπές κλάδων που προεξέχουν της ιδιοκτησίας και εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων. Στους ιδιοκτήτες θα καταλογίζονται τα έξοδα και θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 ευρώ¨.
Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγρών όπως φροντίσουν για την κλάδευση των δέντρων/θάμνων που εμποδίζουν και καθιστούν επικίνδυνη την διέλευση των πάσης φύσεως οχημάτων, ειδάλλως ο Δήμος θα προβεί στις κοπές και την επιβολή προστίμου, όπως ορίζεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Κοτρωνιάς Θωμάς