ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 01/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 04-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 11-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 18-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 25-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 01/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 04-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 11-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 18-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 25-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Από το Αρμόδιο Τμήμα.