ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118
Επόπτης λαϊκής : Θεοφάνης Σπυρίδων
Τηλ. : 26343-60144
Κινητό: 6974 420940
Ναύπακτος 27/04/2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΙΟΥ 2020
Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάϊο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 02-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 09-05-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 16-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 23-05-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 30-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Από το Αρμόδιο Τμήμα.