Πρόσκληση σε σύσκεψη ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε σύσκεψη ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

Πρόσκληση σε σύσκεψη ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΠΛΗΡΟΦ.: Μηνόπουλος Αθ.-Γιαννίκα Κ. κομμάτων
ΤΗΛ: 2634-3-60104-113
ΦΑΧ: 26343-60118

Ναύπακτος 18 -06-2019
Αριθ. Πρωτ: 10849

Π Ρ Ο Σ:
Τις Τοπικές Οργανώσεις και
Εκπροσώπους των πολιτικών
1. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3.ΚΙ.ΝΑΛ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ιλάρχου Τζαβέλλα 37
303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4. Κ.Κ.Ε.
5.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
6.Το ΠΟΤΑΜΙ
7.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
9. ΜΕΡΑ 25
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
11. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
12. ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
13. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7-7-2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/ντή Διοικ. Υπηρεσιών
2. Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσιών
3. Δ/ντή Περιβάλλοντος

Θ Ε Μ Α :Πρόσκληση σε σύσκεψη.

Ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, σας προσκαλούμε την 20-6-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να στείλετε εκπρόσωπό σας στο δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε για τον «Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 », σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 45516/14-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. πρωτ.14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.

Ο Δήμαρχος

Λουκόπουλος Παναγιώτης