Κατατέθηκε από το Δήμο η πρόταση για τη δημιουργία πράσινου σημείου, στη Ναύπακτο.

Κατατέθηκε από το Δήμο η πρόταση για τη δημιουργία πράσινου σημείου, στη Ναύπακτο.

Κατατέθηκε από το Δήμο η πρόταση για τη δημιουργία πράσινου σημείου, στη Ναύπακτο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 14-05-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε από το Δήμο η πρόταση για τη δημιουργία πράσινου σημείου, στη Ναύπακτο.
Μόνο 3 από τους 19 Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, κατέθεσαν πρόταση!

Στο Δήμο Ναυπακτίας, η υλοποίηση του σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, προχωρά χωρίς καθυστερήσεις. Ο Δήμος Ναυπακτίας πρωτοπόρος σε θέματα ανακύκλωσης, προετοίμασε την πρότασή του για δημιουργία μεγάλου «πράσινου σημείου», προϋπολογισμού 1.090.000 ευρώ.
Η έκταση στην οποία θα λειτουργήσει, ανέρχεται σε 4150 τετρ. μέτρα, δίπλα στο χώρο του Βιολογικού καθαρισμού, σε ιδιόκτητο δημόσιο χώρο, που έχει αποκτηθεί από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Η μέγιστη ικανότητα προσωρινής αποθήκευσης της εγκατάστασης υπολογίζεται σε 2.160 ton./έτος διαχείρισης
Με τη λειτουργία του Μεγάλου Πράσινου Σημείου, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, θα συγκεντρώνονται στο χώρο οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά, που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, βρώσιμα έλαια, ογκώδη αντικείμενα, πράσινα/κλαδέματα, μπάζα καθώς και άλλα υπό εξέταση ρεύματα. Επίσης, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία ενώ θα προωθείται η επαναχρησιμοποίηση – ανταλλαγή υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ .
Στον χώρο θα λειτουργήσει αίθουσα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση των πολιτών και ειδικά των νέων.
Δήμος Ναυπακτίας έτσι θα έχει την δυνατότητα:
 Να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Να οργανώνει επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και άλλες ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες.
 Να συνεργάζεται με πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, εκπαιδευτικού υλικού και στήριξη προγραμμάτων.
 Να δημιουργεί δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 Να εκπονεί και να διανέμει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τη στήριξη των προγραμμάτων του.
Με την λειτουργία του Πράσινου Σημείου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον ο δήμος θα έχει την δυνατότητα να απορροφήσει κονδύλια από διάφορους άξονες χρηματοδότησης. Θα διευκολύνει οικονομικά, δίνοντας οικονομικό κίνητρο, τις επιχειρήσεις και τοπικές αρχές που επιθυμούν ν’ αναλάβουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης. Θα πετύχει μείωση των αποβλήτων, ειδικά στα βιοαπόβλητα που αποτελούν το μεγαλύτερο και «δυσκολότερο» ρεύμα των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων.
Το έργο εκτός από το κτίριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, περιλαμβάνει:
Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης, εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα οδοποιίας, πύλες, περίφραξη κλπ. Ο εξοπλισμός του Πράσινου Σημείου θα αποτελείται από μεταλλική γεφυροπλάστιγγα δυναμικότητας 60 τόνων, τεμαχιστή– ομογενοποιητή κλαδιών και ογκωδών υλικών, ένα καδοφόρος φορτωτή, 10 container ανοικτά χωρητικότητας 20 κ.μ., δύο container κλειστά χωρητικότητας 20 κ.μ., 10 κιβώτια αποθήκευσης συσσωρευτών χωρητικότητας 500 λίτρων, ημιυπόγειους κάδους αποθήκευσης για έλαια κ.α.