ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 02-10-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ομάδα εθελοντών του Δήμου Ναυπακτίας, καλούνται να προσέλθουν σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:30 στην ισόγειο αίθουσα του κτιρίου Τσώνη (είσοδος από οδό Ναυμαχίας-παραλία Ψανής), όπου θα πραγματοποιηθεί η 1η συνάντηση της ομάδας.
Η ομάδα που θα συγκροτηθεί θα διέπεται από τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και σκοπός της είναι να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική προσφορά, την πρόνοια, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Ενδεικτικά : υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση δράσεων φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός παραλιών και άλλων κοινοχρήστων χώρων, συμμετοχή στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κ.α.