Πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ναυπακτίας από 16-05-2020 έως 30-05-2020.

Πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ναυπακτίας από 16-05-2020 έως 30-05-2020.

Πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ναυπακτίας από 16-05-2020 έως 30-05-2020.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών της λαϊκής αγοράς
του Δήμου Ναυπακτίας από 16-05-2020 έως 30-05-2020.

ΛΑΙΚΗ 16/05/2020 – ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
3. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
10. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΙΚΗ 16/05/2020 – ΠΑΖΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
3. ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
8. ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
9. ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΑΙΚΗ 23/05/2020 – ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (ΣΚΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
3. ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
8. ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
9. ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΑΙΚΗ 23/05/2020 – ΠΑΖΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
3. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
10. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΙΚΗ 30/05/2020 – ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
3. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
7. ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
10. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΙΚΗ 30/05/2020 – ΠΑΖΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
3. ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5. ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
7. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
8. ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
9. ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
10. ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2. ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ