Χρηματοδότηση Γηπέδων Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Πλατάνου, Περιθωρίου και Γαλατά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Χρηματοδότηση Γηπέδων Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Πλατάνου, Περιθωρίου και Γαλατά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Χρηματοδότηση Γηπέδων Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Πλατάνου, Περιθωρίου και Γαλατά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ναύπακτος τ.κ. 303 00
Τηλ.: 26343 60102
Fax: 26343 60116
e-mail: info@nafpaktos.gr

Ναύπακτος 06-05-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Χρηματοδότηση Γηπέδων Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Πλατάνου, Περιθωρίου και Γαλατά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη εντάσσεται για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η βελτίωση και εκσυγχρονισμός των γηπέδων Δάφνης, Ξηροπηγάδου, Πλατάνου, Περιθωρίου και Γαλατά.
Η χρηματοδότηση ύψους 441.000€ έρχεται μετά την πρόταση με ολοκληρωμένες – επικαιροποιημένες μελέτες που υπέβαλε ο Δήμος Ναυπακτίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

1. ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΗΣ
Προβλέπεται να κατασκευασθεί γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 διαστάσεων 40χ20 μέτρ. σε κοινοτικό χώρο της Τ.Κ. Δάφνης προϋπολογισμού 38.500,00 Ευρώ και περιλαμβάνει εκσκαφές γενικές, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης, τοποθέτηση στρώσης από νταμαρόχωμα, προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού ποδοσφαιρικού τάπητα και προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου

2. ΓΗΠΕΔΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
Προβλέπεται να κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας(μπάσκετ) 28χ15 μέτρ. Προϋπολογισμού 37.500,00 Ευρώ και περιλβαμβάνει εκσκαφές γενικές, εγκιβωτισμός του γηπέδου με πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας, κατασκευή συνθετικού ασφαλτικού τάπητα ως αγωνιστικού χώρου του γηπέδου καλαθόσφαιρας και προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών Ολυμπιακού τύπου.

3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΑΤΑ
Προβλέπεται να τοποθετηθεί ποδοσφαιρικός συνθετικός χλοοτάπητας και νέο αποστραγγιστικό δίκτυο στο γήπεδο του Γαλατά διαστάσεων 100Χ60μ. Επιπλέον θα γίνει κατασκευή υδραυλικής υποδομής άρδευσης δηλαδή αρδευτικός σωλήνας κατά μήκος της μίας πλευράς του γηπέδου με αναμονές υποδοχής υπέργειου σωλήνα ποτίσματος για τις ανάγκες δροσισμού του συνθετικού χλοοτάπητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 235.000,00 Ευρώ και περιλαμβάνει αποξήλωση των υπαρχόντων γκολπόστ, πάγκων κ.τλ. και τοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαίρου, ανακατασκευή νταμαροχώματος, διαμόρφωση κλίσεων, νέο αποστραγγιστικό δίκτυο, προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής νερού και αντλητικό συγκρότημα για τις ανάγκες της άρδευσης για λόγους δροσισμού και διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα.

4. Γήπεδο Πλατάνου
Προβλέπεται να τοποθετηθεί ποδοσφαιρικός συνθετικός χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου 32,00mΧ62,00m της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου. Επιπλέον προβλέπεται εκ νέου κατασκευή, μεταλλικής περίφραξης και η τοποθέτηση δύο (2) ιστών φωτισμού, αποξήλωση των υπαρχόντων γκολπόστ, πάγκων κ.τ.λ. και τοποθέτηση νέων εστιών ποδοσφαίρου, ανακατασκευή νταμαροχώματος, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης, αποξήλωση της υπάρχουσας περίφραξης μετά της βάσεώς της και κατασκευή νέας με σιδηροσωλήνες, γαλβανισμένους διαμέτρου 2’’ και συρματοπλέγματος με ρομβοειδή οπή, κατασκευή δύο βάσεων πυλώνων φωτισμού γηπέδου και αναλυτικότερα για τον φωτισμό του γηπέδου και διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 106.000,00 €.

5. Γήπεδο Περιθωρίου
Προβλέπεται να κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας(μπάσκετ) 28χ15 μέτρ. Προϋπολογισμού 24.000€ και περιλαμβάνει εκσκαφές γενικές, εγκιβωτισμός του γηπέδου με πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας, κατασκευή συνθετικού ασφαλτικού τάπητα ως αγωνιστικού χώρου του γηπέδου καλαθόσφαιρας και προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών Ολυμπιακού τύπου.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος «πιστοί στη πρόγραμμά μας υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Προχωράμε στην κατασκευή 5 νέων σύγχρονων χώρων άθλησης επενδύοντας στο μεγαλύτερο κεφάλαιο του τόπου μας, δηλαδή στη νεολαία μας».