Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά το τρέχον έτος

Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά το τρέχον έτος

Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά το τρέχον έτος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος, 21/5/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ                  ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες Καταστ/των
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                                                             Υγειον/κού Ενδιαφ/ντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά το τρέχον έτος

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι μέχρι την Παρασκευή, 29/05/2020 .
Λαμβάνοντας υπόψη το από ημερομηνίας 17-05-2020 Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ. (πατήστε εδώ) περί κατάθεσης τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών για επέκταση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό, και προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με τη αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.
Για να προμηθευτείτε το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.
Από το Αρμόδιο Τμήμα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Φούφλια Πολυτίμη, 2634-3-60148.
• Κουτσοσπύρου Μαρία, 2634-3-60111.