Υποχρέωση υποβολής αιτήσεων περί έκδοσης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τεχνικού εξοπλισμού

Υποχρέωση υποβολής αιτήσεων περί έκδοσης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τεχνικού εξοπλισμού

Υποχρέωση υποβολής αιτήσεων περί έκδοσης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τεχνικού εξοπλισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ναύπακτος, 28 /01/2020

ΠΡΟΣ: Εκμεταλλευτές Περιπτέρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποχρέωση υποβολής αιτήσεων περί έκδοσης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών, καταψυκτών παγωτού, σταντ πώλησης εντύπων και την εγκατάσταση αλουμινοκατασκευής για την περίφραξη του xώρου περιμετρικά και κατά το δυνατό εφαπτόμενα της έκτασης του περιπτέρου.

————————————-

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη του ως άνω αναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού, περιμετρικά και κατά το δυνατόν εφαπτόμενα της κατασκευής του περιπτέρου, είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
Επισημαίνεται ότι:

i. Για τα περίπτερα που βρίσκονται από Σκα έως Λαγκαδούλα ο προς παραχώρηση χώρος δεν θα υπερβαίνει τα 7,00 τ.μ.

ii. Για τα περίπτερα που βρίσκονται στην υπόλοιπη πόλη της Ναυπάκτου και τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες ο προς παραχώρηση χώρος μπορεί να φτάσει συνολικά τα 11,2 τ.μ. [7,00 τ.μ. (τα ήδη υπάρχοντα) + 4,2 τ.μ. (τα επιπλέον επιτρεπόμενα)], εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται στο σώμα αυτής, έντυπο της οποίας μπορείτε να εκτυπώσετε εδώ.
Από το Αρμόδιο Τμήμα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Κουτσοσπύρου Μαρία, 2634-4-3-6011.
• Φούφλια Πολυτίμη, 2634-3-60148.