Κ.Ε.Μ.Ο.Π.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Κ.Ε.Μ.Ο.Π.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 7ο χλμ. Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΚ 303 00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26340 21080

FAX 26340 29486

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

E mail: info@kemop.gr

WEBSITE: www.kemop.gr

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Ο ΠΛΑΤΩΝ (ΚΕΜΟΠ) που εδρεύει στην Ναύπακτο είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΝΠΙΔ) που σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε όλη την χώρα. Από το καταστατικό του προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας παραρτημάτων και υλοποίηση δράσεων σε όλη τη Χώρα. Λειτουργεί από το 1992. Η αναγνώρισή του έγινε με την αρ. ΔΠα1/5676/14.12.1992 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 774/Β/1992). Έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό Μητρώου 07108ΦΑΕ11096Ο34Ν-0258 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό Μητρώου 07108ΦΑΕ11096Ο34Ν-0226 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει πιστοποιηθεί σαν Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.) από Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Ειδικό Κωδικό 1-2794. Το ΚΕΜΟΠ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος της EUROCHARITY.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Μ.Ο.Π.