Κοκκινοχώρι

Κοκκινοχώρι

Το Κοκκινοχώρι (πρώην Νίσβαρι ή Νίσβαρης ή Νίσβαρη) είναι κτισμένο στις νότιες πλαγιές του βουνού Μακρυά Ράχη. Το τοπικό διαμέρισμα περιλαμβάνει και τους συνοικισμούς Σωτήρω και εμφανίζεται στα οθωμανικά κατάστιχα και επομένως το χωριό ανάγεται στους βυζαντινούς χρόνους. Κατά την παράδοση όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν περιέλθει στον αρχοντοπρόκριτο Κυρ Αντώνη Καναβό. Οι θέσεις Οχυρά και Ταμπούρια στα υψώματα της Μακρυάς Ράχης φανερώνουν τις μάχες που έγιναν κατά την επανάσταση και προ αυτής.

Το Χρίσοβο βρίσκεται κοντά και στα ΝΔ του Κοκκινοχωρίου, και από το 1912 που έγιναν οι κοινότητες αποτελεί δορυφόρο του, στις ΝΔ πλαγιές της Μακρυάς Ράχης σε υψόμ. 670 μ. Προ του 1912 αποτελούσε αυτοτελή οικισμό στο πλαίσιο του Δήμου Αποδοτίας και προ του 1836 της επαρχίας Κραβάρων. Το συναντάμε σ’ όλα τα γνωστά οθωμανικά κατάστιχα. Στο Χρίσοβο υπάγεται και ο παλιός αγροοικισμός Μάρω, τσιφλίκι των Καναβαίων και η Σωτήρω (υψομ. 400 μ.) που ανήκε στο Μοναστήρι. Στο Κοκκινοχώρι ενοριακός ναός είναι ο Άγιος Γεώργιος που υπήρχε το 1829. Ξανακτίσθηκε το 1876 και το 1950. Βρίσκεται σε περίβλεπτη θέση που τη χαρακτηρίζουν “Μπαλκόνι” του χωριού. Άγιος Γεώργιος υπάρχει και στο Χρίσοβο που “ΑΝΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΟ 1909”.

Στη θέση Παλιοκκλησιά στα σύνορα των χωριών Ασπριά, Κοκκινοχώρι, Λιμνίτσα σε υψόμ. 1.029 μ. στην κορυφογραμμή της Μακρυάς Ράχης βρίσκεται η Παλιοκκλησιά, παλιό μοναστήρι της Θεοτόκουπου άκμαζε το 1698. Επίσης αξιομνημόνευτο είναι το βυζαντινό μοναστήρι του Χρισόβου. Ο ζωγραφικός του διάκοσμος ανάγεται σε 4 εποχές με αρχαιότερη του 1270. Σήμερα από τις μοναστικές εγκαταστάσεις διασώζεται το καθολικό που είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (Σωτήρω ή Σωτήρα).