Ενημέρωση

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΑΣΟΒΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακάλεσε οριστικά τη βεβαίωση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη Βαράσοβα, μετά την υποβολή αιτήματος της εταιρείας «Wind Energy Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».