ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Ο.ΣΥ.Ν.)

 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε σε Ειδική Συνέλευση στις 2.8.1980 με την συμμετοχή εννέα Ναυπακτιακών Πατριδοτοπικών Συλλόγων της Αθήνας.  Το Καταστατικό που ψήφισε η Ιδρυτική Συνέλευση εγκρίθηκε με την 2790/1980 απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο των αναγνωρισμένων Σωματείων με αυξ. αριθμό 315/13.1.1982. Τροποποιήθηκε από την Α’ Καταστατική Συνέλευση της 9 Μαρτίου 1986 αποφ. 2568/1986.  Κατόπιν προσχώρησαν, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 1991 που έγινε η Β’ Καταστατική Γενική Συνέλευση άλλοι είκοσι οκτώ 28 Σύλλογοι

Στη συνέχεια, μέχρι τις 6 Μαίου 2007, που έγινε η Γ’ Καταστατική Συνέλευση, προσχώρησαν άλλοι επτά  Σύλλογοι και στις 8 Μαΐου 2019, οπότε έγινε η Δ’ Καταστατική Συνέλευση, προσχώρησαν άλλοι δώδεκα 12 Σύλλογοι.  Η Ο.ΣΥ.Ν  με άλλες 4 ομοσπονδίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχουν στην Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ).

 

Σκοπός

Σκοπός της Ο.ΣΥ.Ν είναι η συντονισμένη δράση για την πραγματοποίηση των   κοινών σκοπών των Πατριδοτοπικών Συλλόγων της Ναυπακτίας και η επιδίωξη της λύσης των προβλημάτων που αφορούν την Ναυπακτία σαν σύνολο όπως π.χ. η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της.

Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πατριδοτοπικών Συλλόγων και των   μελών τους και η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.

Η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών των Συλλόγων, που ανήκουν στη δύναμη της Ομο­σπονδίας για την διαχείριση, προαγωγή και προάσπιση των κοινών αυτών σκοπών και επιδιώ­ξεων.Στα πλαίσια της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής  οργανώνει συνεχή ε­πιστημονική έρευνα για την εξέταση των προβλημάτων της Ναυπακτίας από κάθε άποψη και ι­διαίτερα γεωργική, δασολογική, βοτανική, σπηλαιολογική,γεωλογική, ορυκτολογική, περιβαλ­λοντολογική και γενικά φυσιογνωμική, ως και μνημειολογική, αρχαιολογική, εθνολογική, κοι­νωνιολογική, τουριστική και οικονομολογική.

Η συνεργασία επίσης με την Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ) και τα λοιπά επιστημονικά  και πολιτιστικά σωματεία της επαρχίας.

Για την επιτυχία των σκοπών αυτών οργανώνει και πραγματοποιεί:

α) Συνέδρια - ημερίδες

β) Εορταστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις

γ) Πνευματικές καλλιτεχνικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις ως και διαλέξεις.

δ) Εκδόσεις βιβλίων, Λευκωμάτων, Τουριστικών οδηγών, Περιοδικών ως και συγκέντρωση ι­στορικού και λαογραφικού υλικού της  Ναυπακτίας.

ε) Βιβλιοθήκες, πνευματικά και αθλητικά κέντρα, μουσεία, εντευκτήρια, παραδοσιακά χο­ρευτικά συγκροτήματα, θεατρικές ομάδες και Ναυπακτιακή Στέγη.

στ) Σε συνεργασία με τις δασικές αρχές η και αυτοτελώς εξορμήσεις δενδροφύτευσης και προστασίας των  δασών ,ορεινών όγκων και γενικώς του περιβαλλοντολογικού πλούτου της Ναυπακτίας.

ζ) Εκπονεί ,αναλαμβάνει και υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση,την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον Δήμο Ναυπακτίας και Αναπτυξιακές εταιρίες και ιδιαίτερα  την Αιτωλική Αναπτυξιακή στην οποία είναι μέτοχος

η) Ιδρύει τράπεζα αίματος και οργανώνει προληπτικά προγράμματα υγείας

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΟΣΥΝ: https://www.nafpaktiaki.gr/

 

ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.ΣΥ.Ν.

Πρόεδρος: Θεόδωρος Παπαδόπουλος (Ποκίστα)

Αντιπρόεδρος Α’: Θανάσης Καλαβρουζιώτης (Καλαβρούζα)

Αντιπρόεδρος Β’: Νίκος Ανδρίτσος (Γραμμένη Οξυά)

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννα Πια (Ελατόβρυση)

Β' Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Ζήσιμος (Πλάτανος)

Οργανωτικός Γραμματέας: Χρήστος Βελέντζας (Τερψιθέα)

Έφορος Εκδόσεων: Παναγιώτης Αναστασόπουλος ((Δορβιτσά)

Ταμίας: Κωνσταντίνος Σαλτός (Νεοχώρι)

Β’ Ταμίας: Κατερίνα Χαραλαμποπούλου (Ελευθέριανη)

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Δήμητρα Δημαδάμα (Αράχωβα)

Υπεύθυνος Γραφείου: Βασιλική Λόη (Καστανιά)

 

ΜΕΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.ΣΥ.Ν.

Πρόεδρος: Νικόλαος Τσαντίλης (Τσαντίλης)

Αντιπρόεδρος: Ηλίας Βλάχος (Γραμμένη Οξυά)

Γραμματέας: Ασημίνα Κατσαντώνη (Αράχωβα)

Μέλος: Λαμπρινή Αντωνοπούλου (Καστανιά)

Μέλος: Πολυτίμη Μάμαλη (Ποκίστα)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Πατησίων 5, Τρικούπειο Μέγαρο (4ος όροφος), 104 31, Αθήνα
t: 210 5228431 | e: info@nafpaktiaki.gr | w: www.nafpaktiaki.gr