Ενημέρωση Δημοτών για την ένταξη στη δράση «Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη» των περιοχών που δεν λαμβάνουν το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα

Ενημέρωση Δημοτών για την ένταξη στη δράση «Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη» των περιοχών που δεν λαμβάνουν το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα

Ενημέρωση Δημοτών για την ένταξη στη δράση «Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη» των περιοχών που δεν λαμβάνουν το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα
Ναύπακτος 21/01/2019
Αριθμός πρωτοκόλλου 1205/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦ. :Βασίλης Μαθιουδάκης
Ταχ.Δ/νση : Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλ. :2634 3 60120
Fax. :2634 3 60118

Ναύπακτος 21/1/2019

Προς:
Προέδρους & Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμου Ναυπακτίας

(Πίνακας Αποδεκτών
με αποδεικτικό παραλαβής)

Θέμα: Ενημέρωση Δημοτών για την ένταξη στη δράση «Καθολική Τηλεοπτική Κάλυψη» των περιοχών που δεν λαμβάνουν το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Κατ’ εφαρμογή του ΦΕΚ 5022/12.11.2018, παρακαλείστε όπως αναρτήσετε σε εμφανή σημείο και να ενημερώστε τους δημότες σας την επισυναπτόμενη ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητάς σας να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τη δωρεάν χορήγηση εξοπλισμού για τη λήψη των τηλεοπτικών σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Digea & EPT).
Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές ή ματαιώσεις που είθε προκύψουν στην υλοποίηση του έργου ή στην επιλογή των δικαιούχων από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
Η κατάθεση των αιτήσεων – δικαιολογητικών από τους δημότες θα γίνεται στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Κατεβάστε τα σχετικά δικαιολογητικά εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παναγιώτης Λουκόπουλος