ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απαγορεύεται η παράνομη αφισοκόλληση

Ο Δήμος Ναυπακτίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ζητούν τη συνδρομή όλων στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης αφισοκόλλησης.  Ιδιαίτερα στην Ναύπακτο, διαπιστώνεται σε αρκετούς κοινόχρηστους χώρους οπτική ρύπανση που υποβαθμίζει την όψη της πόλης, την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών και σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον.

Αιτήσεις για απότμηση πεζοδρομίου στο υπό εκτέλεση έργο του ανατολικού τμήματος της Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, για την απότμηση-υποβιβασμό τμημάτων πεζοδρομίου στο υπό εκτέλεση έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της ΠΕΟ 48ης» (στο ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου) οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως έρθουν σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το αρμόδιο Τμήμα Σχεδίου Πόλεως, ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες: Ηλιάνα Ντούσικου, t: 2634360415, e: intousikou@nafpaktos.gr

Αποψίλωση – Καθαρισμός Οικοπέδων για την Αποφυγή Πρόκλησης Πυρκαγιάς και για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Ναυπακτίας , λόγω της αντιπυρικής περιόδου , από 01-05-2023 έως 31-10-2023  καλεί όλους τους ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,,   σύμφωνα με το άρθρο 266  του Ν 5037/2023 και τίς πυροσβεστικές διατάξεις 20/2023 και 09/2021 , να προβούν σε καθαρισμό αυτών  και στη συντήρηση αυτών  καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου , προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-05-2023

Καλείστε  την Τρίτη 30-05-2023 και ώρα 09:00 π.μ. στην πραγματοποίηση δια ζώσης τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίηση του  από το άρθρο 11 του ν.5043/2023,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες (Πυροπροστασία)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (πυροπροστασία) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ. αριθ.53/2023 Μελέτης του Τμ. Καθ/τας & Ανακύκλωσης του Δ. Ναυπακτίας για την προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) Για Τη Βελτίωση Βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Του Δ. Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση η υπ.

Ανάρτηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Για Τον Καθορισμό Του Χώρου Ανέγερσης Νέου Δημαρχείου Δήμου Ναυπακτίας

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, από τον παρακάτω συνδέσμο μπορείτε να αντλήσετε το πλήρες Ρυμοτομικό Σχέδιο Για Τον Καθορισμό Του Χώρου Ανέγερσης Νέου Δημαρχείου Δήμου Ναυπακτίας, το οποίο θα είναι αναρτημένο και διαθέσιμο σε ψηφιακή για Δεκαπέντε Ημέρες απο την Ημερομηνία Ανάρτησής του και συγκεκριμένα έως τις 11 Μαΐου 2023. 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υπηρεσία «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ.

Στο Σοβεράτο της Ιταλίας 5 εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + - ΚΑ122-SCH με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH--000073008 και τίτλο «Σχολική διδακτική αποτελεσματικότητα μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο» ομάδα πέντε εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, αποτελούμενη από τις κ.κ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή των κτηρίων του πρώην Μηχανουργείου και του πρώην Ξυλουργείου, αλλά και επεμβάσεις στο υπόλοιπο κτήριο της σχολικής μονάδας όπως στατική ενίσχυση, οικοδομικές εργασίες επισκευής-ανακαίνισης και ενεργειακή αναβάθμιση.

Το #ΕΠΑΛ Ναυπάκτου αποτελεί το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της πόλης που εξυπηρετεί τις ανάγκες επαγγελματικής εκπαίδευσης εκατοντάδων μαθητών τόσο του Δήμου Ναυπακτίας όσο και των όμορων δήμων.

Σελίδες