ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

  • Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας και Πρόεδρος του Δ.Σ.
  • Ανδρέας Ευσταθίου, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Δωρίδος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
  • Θωμάς Κοτρωνιάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας
  • Γεώργιος Σιαμαντάς, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας
  • Ιωάννης Παπαϊωαννίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ναυπακτίας

Εκτελεστική Επιτροπή

  • Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Πρόεδρος ΕΕ
  • Θωμάς Κοτρωνιάς, Αντιπρόεδρος ΕΕ
  • Γεώργιος Σιαμαντάς, Τακτικό Μέλος ΕΕ
  • Ιωάννης Παπαϊωαννίδης, Αναπληρωματικό Μέλος ΕΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ