Δ. Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ


Η ιστορία του πρώην Δήμου Πλατάνου ξεκινάει από το 1836 με την ονομασία Δήμος Προσχίου, ενώ μεγάλο τμήμα από τη σημερινή έκτασή του σχετίζεται με τον τέως Δήμο Κλεπαΐδος. Στα τέλη του 1868 από το Δήμο Πρόχιου προέκυψαν ο Δήμος Κλεπαΐδος και ο Δήμος Πυλήνης. Ο Δήμος Προσχίου πήρε το όνομά του από ένα αρχαίο νόμισμα που βρέθηκε στη θέση Καστράκι του Αχλαδοκάστρου, πρώην Αρτοτίβας, με την επιγραφή Πρόσχιο. Είναι ένας από τους πλέον ορεινούς δήμους ολόκληρης της Ρούμελης, τον οποίο διασχίζουν οι ποταμοί Εύηνος και Μόρνο.