Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Κατεβάστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ.
Κατεβάστε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ.