ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Τοπική Κοινότητα Αντιρρίου (πενταμελής)

 • Παπαδόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη ( Πρόεδρος) 
 • Σαλαμούρας Σπυρίδωνας του Ανδρέα
 • Αγγελοπούλου Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 • Κάκκος Δημήτριος του Νικολάου
 • Βαλμάς Θεοφάνης Του  Παναγιώτη

Τοπική Κοινότητα Μακύνειας (πενταμελής)

 • Αλεξόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη ( Πρόεδρος)
 • Λάππας Κων/νος του Γεωργίου
 • Αλεξόπουλος Ανδρέας του Αδαμ
 • Αδάμη Ιωάννα του Ευάγγελου
 • Γίδας Ιωάννης του Φωτίου

Τοπική Κοινότητα Μολυκρείου (πενταμελής)

 • Μαλλάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνα ( Πρόεδρος) 
 • Κωνσταντόπουλος Περικλής του Ανδρέα
 • Καζανάς Αθανάσιος του Παναγιώτη
 • Ευθυμιόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη
 • Μαλλάς Ιωάννης του Γρηγορίου
   

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ