ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΗΝΗΣ

Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου

 

Τοπική Κοινότητα Γάβρου

 

Τοπική Κοινότητα Δορβιτσιάς

 

Τοπική Κοινότητα Ελευθέριανης 

 

Τοπική Κοινότητα Μηλέας 

 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου

 

Τοπική Κοινότητα Ποκίστας 

 

Τοπική Κοινότητα Σίμου 

 

Τοπική Κοινότητα Στράνωμας 

 

Τοπική Κοινότητα Στύλιας

 

Τοπική Κοινότητα Φαμίλας 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ