ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 10-04-2021

Καλείστε το  Σάββατο  10-04-2021 στην πραγματοποίηση τακτικής  και δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 15:30 και ώρα λήξης 16:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής  θέματα ημερήσιας διάταξης:

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δωρεάν RAPID TESTS

Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου και τις Κ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας πραγματοποιεί καθημερινά δωρεάν rapid tests χωρίς ραντεβού (με σειρά προτεραιότητας) και αυτή την εβδομάδα.

Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 5.4.2021

  • Κτήριο Τσώνη | 11:00 - 13:00

Τρίτη 6.4.2021

  • Κτήριο Τσώνη | 11:00 - 13:00

Τετάρτη 7.4.2021

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα ραντεβού στα ΚΕΠ | rantevou.kep.gov.gr

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία στα καταστήματα ΚΕΠ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να κλείνουν και ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας rantevou.kep.gov.gr.

Η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και η είσοδος σε αυτή γίνεται με κωδικούς TAXISNET.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Απριλίου 2021

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για το μήνα Απρίλιο θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού. Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου. Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Απριλίου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:

Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δωρεάν RAPID TESTS στην Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνεργασία με την Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου και τις Κ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας πραγματοποιεί δωρεάν rapid tests χωρίς ραντεβού (με σειρά προτεραιότητας) και αυτή την εβδομάδα.

Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 29.3.2021

  • Κτήριο Τσώνη | 11:00 - 13:00

Τρίτη 30.3.2021

  • Κτήριο Τσώνη | 11:00 - 13:00

Τετάρτη 31.3.2021

Διαδικασία για παραχωρήσεις δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Ζώνης Λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών

Παρακαλούμε όπως επισπεύσατε τις σχετικές ενέργειες υποβολής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αιτήματος για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων συνοδευόμενο από τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1.Τοπογραφικό διάγραμμα  εις τριπλούν το οποίο:

▪ φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Ναυπακτίας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας έτους 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ:   1. H αριθ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 Υπ. Εσωτ. – Οικονομ .- Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β΄).

                   2. Το με Α.Π 15953 ΕΞΕ/09-03-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτ/νίας.

Νέα τηλεφωνική γραμμή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών από το Γ.Ε.Φ.

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων διαθέτει νέα τηλεφωνική γραμμή: 26340 28737.

Το Γ.Ε.Φ. στεγάζεται στο κτήριο του Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου (παραλία Γριμπόβου) και η δια ζώσης εξυπηρέτηση των δημοτών πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

 

Δείτε την Ενημέρωση εδώ.

Αποκλειστικά με ραντεβού η δια ζώσης εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ Ναυπάκτου

 

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ναυπάκτου εξυπηρετεί και πάλι δια ζώσης τους δημότες αποκλειστικά με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης

Παράλληλα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους μέσω:

Δωρεάν rapid tests για τους δημότες στο Κτήριο Τσώνη

Δωρεάν RAPID TESTS διενεργούνται στο Κτήριο Τσώνη (ισόγειο, παραλία Ψανής) σε συνεργασία με τις Κ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου-Ναυπακτίας υπό την εποπτεία της Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου.

Τα ραντεβού πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας testing.gov.gr 

Σελίδες