ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διευκρινήσεις επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις Ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας»

Πατώντας στο Σύνδεσμο, μπορείτε να αντλήσετε το Υπ.αριθ. 13933/05-08-2021 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας, που αφορά Διευκρινήσεις επί του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις Ανάγκες της Κοινωφελούς Εργασίας»

Ανάρτηση της Μηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Ιουλίου 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το Μήνα Ιούλιο 2021

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων Υδάτων του Δήμου Ναυπακτίας

Πατώντας στους Παρακάτω Συνδέσμους, μπορείτε να δείτε τα Αποτελέσματα Μικροβιολογικών Αναλύσεων Υδάτων απο Δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε δεξαμενές του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Δειγματοληψία 1

Δειγματοληψία 2

Υποχρέωση Εξόφλησης μέχρι 31-08-2021 της 1ης Δόσης επί του Αναλογούντος Ετήσιου Τέλους των Αδειών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων για την Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.

Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου του Έτους 2021 για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου του Έτους 2021 για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να δείτε την έκθεση, πατήστε εδώ.

Παρατηρήσεις – Συμπληρώσεις Επί Του Συνοπτικού Διαγωνισμού 11387/29-06-2021 (Α.Δ.Α.Μ. 21PROC008843587/01-07-2021) με Θέμα «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης στερεών και οργανικών αποβλήτων»

Κατόπιν επιστολής από οικονομικό φορέα σας ενημερώνουμε ώστε να λάβετε γνώση ότι θα καταθέσετε προσφορά επί του αναλυτικού πίνακα εργασιών της αρ. 38/2021 μελέτης μας καθώς και του νέου εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στον σύνδεσμο. 

Ανάρτηση της Υπ.Αριθ. 137/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Διάυγεια η Υπ.Αριθ. 137/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας με τιτλο "Μετακίνηση της τωρινής θέσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ναυπάκτου από το κέντρο της πόλης (έμπροσθεν του κτιρίου της πρώην Δ.Ο.Υ. και στην οδό Αγελάου μέχρι την είσοδο του Δημαρχείου) στην οδό Φαλησίου & Φαρμάκη".

Ανάρτηση της Μηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Μαίου 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το Μήνα Μαίο 2021

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ. 

Ανάρτηση της Μηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Μαίου 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το Μήνα Μαίο 2021

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ. 

Ενημέρωση για εργασίες ΔΕΥΑΝ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΝ στο πλαίσιο του έργου «Αστική Ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου», από σήμερα Δευτέρα 7 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 καλούνται οι πολίτες να μην σταθμεύουν από τις 22:30 το βράδυ έως και τις 7:00 το πρωί τα οχήματά τους μεταξύ οδού Σοϊδά και Πλατείας Φαρμάκη, ως εξής:

Σελίδες