ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2021 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

                                                                                                         Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2021 Για Τη Σύναψη Συμβάσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

Α. «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου.

Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο Υπ.αριθ. 1686/24-04-2021 Φ.Ε.Κ. η Υπ.Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 Κ.Υ.Α που αφορά την Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας.

Για να δείτε την ανωτέρω Κ.Υ.Α πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Μαΐου 2021

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για το μήνα Μάϊο θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού. Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου. Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Μαΐου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων Έτους 2021

    Α. Μετά την άρση αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα ισχύσει από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος  έτους.

      Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.

Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης Του Τέλους 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές Που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Περιόδου 2010 – 2014

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την διαδικασία απόδοσης του τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας της περιόδου 2010 – 2014 και έχει δημοσιεύσει τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες Δάφνης, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου, Περίστας, Πλατάνου και Σκάλας Δήμου Ναυπακτίας.

Λειτουργία Δύο Παράλληλων Υπαίθριων Αγορών Στη Ναύπακτο Από 23.4.2021 Εως 23.5.2021

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  46620/20-04-2021 θετική Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέωv χώρων λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) στον Δήμο μας, σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια και κατ’ εκτέλεση της ανωτέρω αναφερόμενης, εκδόθηκε η αριθμ. 7083/23-4-2021 σχετική Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας περί λειτουργίας δύο παράλληλων υπαίθριων αγορών, κατ΄ Άρ. 8 του Ν.

Ανάρτηση της Μηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Μαρτίου 2021

Αναρτήθηκε στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Μαρτίου 2021.

Για να αντλήσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.

Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την από 7/4/21 προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου υπομέτρου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραµονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σελίδες