ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατανομή των Xώρων & Καθορισμός Τρόπου Χρήσης Αυτών, που Διατίθενται στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την Προεκλογική Προβολή τους κατά την Προεκλογική Περίοδο των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, σας προσκαλούμε την 07-05-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00  να στείλετε εκπρόσωπό σας στο δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε για την  «Κατανομή των χώρων και τον καθορισμό  τρόπου χρήσης αυτών,  που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023», σύμφωνα με την αριθ.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Δύο (2) Μήνες (ΔΕ Ηλεκτρολόγος)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (ΔΕ Ηλεκτρολόγος) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Ιουνίου 2023

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 03-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 10-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά (Λόγω Διεξαγωγής Πανελλήνιων Εξετάσεων). ¬

Το Σάββατο 17-06-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 24-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Έναρξη Εγγραφών - Επανεγγραφών των Νηπίων - Βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη Σχολική Περίοδο 2023-2024

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία  για τις εγγραφές- επανεγγραφές  των νηπίων - βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2023-2024 θα είναι από:  10-5-2023 μέχρι και 31-5-2023.

   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα παραλαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων  εγγραφών- επανεγγραφών των νηπίων – βρεφών από:

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Μαΐου 2023

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάϊο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 06-05-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 13-05-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 20-05-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 27-05-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Κατανομή των Xώρων & Καθορισμός Τρόπου Χρήσης Αυτών, που Διατίθενται στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την Προεκλογική Προβολή τους κατά την Προεκλογική Περίοδο των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σας προσκαλούμε την 03-05-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00  να στείλετε εκπρόσωπό σας στο δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε για την  «Κατανομή των χώρων

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 25-04-2023

Καλείστε  την Τρίτη  25-04-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Πατήστε στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε για την Απαγόρευση Αλιείας στις Λίμνες και τα Ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2023.

Εκ του Αρμόδιου Τμήματος 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 30-03-2023

Καλείστε  την Πέμπτη  30-03-2023 και ώρα 9:00 π.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έναρξη Διαδικασίας Για Την Απόκτηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο) Στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Του Λιμένα Ναυπάκτου Χρήσης 2023

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου ανακοινώνει σήμερα «Τη Διαδικασία Για Την Απόκτηση Άδειας Απλής Χρήσης Χώρου Υπαίθριου Εμπορίου (Στάσιμο) Στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη Του Λιμένα Ναυπάκτου, Χρήσης Του 2023, σύμφωνα με Α) τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1, Παράγραφος 8, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4264/14, Β), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 142/2022 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Ν.

Σελίδες