ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα των Δραστηριοποιούμενων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας Πωλητών

Η επιτροπή του Άρθρου 66 παρ. 4  Ν.

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Την Εκμίσθωση Ακινήτου Κ.Υ.Ε Κοινότητας Στράνωμας Δ.Ε Πυλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

δ) την με αριθμό 161/20-07-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης του ακινήτου.

ε) την με αριθμό 162/20-07-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του ακινήτου.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14983/27-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και το Έντυπο - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1Α/2022) με Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, (αρ. πρωτ. 14092/14-07-2022) προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Ναυπακτίας», σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση, το Παράρτημα και το Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανάρτηση Πίνακα Φθίνουσας Σειράς Προτεραιότητας Δραστηριοποιούμενων Πωλητών Στις Λαϊκές Αγορές Του Δήμου Ναυπακτίας

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύγκληση Επιτροπής του Άρθρου 66/4 Ν. 4849/2021 στις 14-07-2022

Την Πέμπτη 14/07/2022 & ώρα 16:00 θα συγκληθεί η επιτροπή του Άρθρου 66/4 Ν. 4849/2021, η οποία , στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης θέσεων & σε συνέχεια των οριστικών πινάκων καταγραφής των δραστηριοποιούμενων πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση αυτών με κριτήρια:

Kατάρτιση των Oριστικών Πινάκων  Καταγραφής  των Δραστηριοποιούμενων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας

                                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 19-07-2022

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 18-07-2022 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης, σύμφ

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Ιουλίου 2022

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούλιο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 02-07-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 09-07-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 16-07-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 23-07-2022 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 30-07-2022 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Άσκηση Αντιμετώπισης Εκτάκτου Περιστατικού Θαλάσσιας Ρύπανσης (Π. Δ. 11/2002)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30-06-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 π.μ. στην περιοχή του ανατολικού προβλήτα Αντιρρίου η υπηρεσία μας θα πραγματοποιήσει άσκηση για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας .

 

Σελίδες