ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για Παράδοση Σάκων Εκλογικού Υλικού στους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής για τις Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Ανακοινώνουμε ότι η παράδοση των σάκων εκλογικού υλικού στους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, θα γίνεται:

  • Παρασκευή 23-6-2023 από ώρα 15:30 έως 21:00
  • Σάββατο 24-6-2023 από ώρα  8:30 έως 21:00

Απόδοση του Τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας κατά το Έτος 2020

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την απόδοση του τέλους ΑΠΕ 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας κατά το έτος 2020 και έχει δημοσιοποιήσει τον κατάλογο με τα ποσά που θα αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές ανά Κοινότητα καθώς επίσης έχει δημοσιοποιήσει και τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες, Αφροξυλιάς, Βομβοκούς, Δάφνης, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου, Σκάλας, Αγίου Δημητρίου, Νεοχωρίου, Περίστας, Πλα

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Δυο (02) Μήνες (ΔΕ Ηλεκτρολόγος)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (ΔΕ Ηλεκτρολόγος) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Τρείς (03) Μήνες (Πυροπροστασία)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (πυροπροστασία) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Κατανομή των Xώρων & Καθορισμός Τρόπου Χρήσης Αυτών, που Διατίθενται στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την Προεκλογική Προβολή τους κατά την Προεκλογική Περίοδο των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, σας προσκαλούμε την 07-05-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00  να στείλετε εκπρόσωπό σας στο δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε για την  «Κατανομή των χώρων και τον καθορισμό  τρόπου χρήσης αυτών,  που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023», σύμφωνα με την αριθ.

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ Διάρκειας που δεν Υπερβαίνει τους Δύο (2) Μήνες (ΔΕ Ηλεκτρολόγος)

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2023 (ΔΕ Ηλεκτρολόγος) σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση.

H Ανακοίνωση και η Αίτηση είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Πίνακα.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Ιουνίου 2023

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 03-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 10-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά (Λόγω Διεξαγωγής Πανελλήνιων Εξετάσεων). ¬

Το Σάββατο 17-06-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 24-06-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Ανακοίνωση για την 53/2023 Μελέτη του Τμ. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) Για Τη Βελτίωση Βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Του Δήμου Ναυπακτίας

Ενημερώνουμε το κοινό ότι σχετικα με την υπ.

Έναρξη Εγγραφών - Επανεγγραφών των Νηπίων - Βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη Σχολική Περίοδο 2023-2024

Γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία  για τις εγγραφές- επανεγγραφές  των νηπίων - βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2023-2024 θα είναι από:  10-5-2023 μέχρι και 31-5-2023.

   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα παραλαμβάνουν τα έντυπα των αιτήσεων  εγγραφών- επανεγγραφών των νηπίων – βρεφών από:

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μηνός Μαΐου 2023

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάϊο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 06-05-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 13-05-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Το Σάββατο 20-05-2023 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 27-05-2023 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

 

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Σελίδες